Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Togöl, 641605150862 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-06 Stoppdatum 2013-10-06
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 7245
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: