Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-01-01 Stoppdatum 2013-12-31
Mängd (ton): 34,00 Kostnad totalt: 53116
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: