Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ATTSJÖN, 630895 145987 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-09 Stoppdatum 2013-10-09
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 13338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: