Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fagerekeån 027, 07VM027 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-12-15 Stoppdatum 2010-12-15
Mängd (ton): 6,01 Kostnad totalt: 8720
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: