Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HILLESJÖ, 629052 134837 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-10 Stoppdatum 2013-11-21
Mängd (ton): 20,32 Kostnad totalt: 30703
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: