Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-23 Stoppdatum 2013-03-23
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6411
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: