Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-13 Stoppdatum 2013-10-23
Mängd (ton): 160,00 Kostnad totalt: 140320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: