Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-06 Stoppdatum 2013-04-06
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 12640
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: