Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-16 Stoppdatum 2013-09-16
Mängd (ton): 39,08 Kostnad totalt: 37634
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: