Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-06 Stoppdatum 2013-10-06
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 2257
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: