Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gladhöjdsbäcken06, 1863gladhö06vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-06-28 Stoppdatum 2013-06-28
Mängd (ton): 6,39 Kostnad totalt: 5233
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: