Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörttjärnsbäcken14, 1864mörttjb14vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-01 Stoppdatum 2013-07-01
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 3363
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: