Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-04 Stoppdatum 2013-11-04
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3132
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: