Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMULINGTJÄRN, 3314 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-19 Stoppdatum 2013-09-19
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2036
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: