Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Småvattnen, 1929 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-13 Stoppdatum 2013-09-13
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1196
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: