Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-19 Stoppdatum 2013-08-19
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 9745
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: