Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-16 Stoppdatum 2013-09-16
Mängd (ton): 2,35 Kostnad totalt: 2154
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: