Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-07 Stoppdatum 2013-08-07
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7404
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: