Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-08 Stoppdatum 2013-11-08
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 68851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: