Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOSJÖN, 175 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-30 Stoppdatum 2013-07-30
Mängd (ton): 3,62 Kostnad totalt: 4402
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: