Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-02 Stoppdatum 2013-08-02
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 26868
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: