Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: IGLATJÄRN, 399 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-25 Stoppdatum 2013-09-25
Mängd (ton): 1,13 Kostnad totalt: 1611
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: