Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-18 Stoppdatum 2013-09-18
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 4072
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: