Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA KROKSJÖN, 1372 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-17 Stoppdatum 2013-09-17
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 10578
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: