Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 784 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-30 Stoppdatum 2013-09-30
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 1685
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: