Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-21 Stoppdatum 2013-11-21
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 16208
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: