Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-24 Stoppdatum 2013-09-24
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4231
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: