Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF042, 3097 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-19 Stoppdatum 2013-09-19
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4797
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: