Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG012, 1619 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-06 Stoppdatum 2013-08-06
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6778
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: