Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB003, 1671 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-14 Stoppdatum 2013-08-14
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4862
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: