Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-25 Stoppdatum 2013-09-25
Mängd (ton): 9,27 Kostnad totalt: 14812
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: