Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-08 Stoppdatum 2013-08-08
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8431
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: