Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON008, 2346 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-23 Stoppdatum 2013-09-23
Mängd (ton): 17,02 Kostnad totalt: 27203
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: