Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO016, 1691 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-12 Stoppdatum 2013-08-12
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3371
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: