Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN006, 2467 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-22 Stoppdatum 2013-03-22
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 5765
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: