Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA013, 2021 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-14 Stoppdatum 2013-09-14
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 4687
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: