Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR012, 1806 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-17 Stoppdatum 2013-08-17
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1586
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: