Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMJOR016, 1810 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-17 Stoppdatum 2013-08-17
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6345
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: