Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR001, 803 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-13 Stoppdatum 2013-08-13
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4911
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: