Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-17 Stoppdatum 2013-08-17
Mängd (ton): 2,76 Kostnad totalt: 1837
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: