Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-15 Stoppdatum 1999-11-23
Mängd (ton): 3,60 Kostnad totalt: 2692
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: