Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-19 Stoppdatum 2001-12-19
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 3479
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: