Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Kårestadån 164, 07VM164 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-22 Stoppdatum 2000-12-22
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 3447
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: