Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-04 Stoppdatum 2013-09-04
Mängd (ton): 90,02 Kostnad totalt: 79600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: