Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-15 Stoppdatum 2013-09-15
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9754
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: