Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 363, 07VM363 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-03-25 Stoppdatum 2007-03-25
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 3483
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Bulltofta Metod: Flyg
Kommentar: