Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 363, 07VM363 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-02-10 Stoppdatum 2006-02-13
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 2837
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: