Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 370, 07VM370 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-02-25 Stoppdatum 2009-02-25
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 9907
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: