Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Nässjön 389, 07VM389 Budgetår: 2006
Startdatum: 2007-01-30 Stoppdatum 2007-01-30
Mängd (ton): 15,94 Kostnad totalt: 20371
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: