Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403stens043vm , 2403stens043vm Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-16 Stoppdatum 2001-10-16
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Mesakalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: